článek v paralaxu 2

CÍL PROJEKTU “HODINA”

oslovit co nejširší veřejnost,  a to především rodiny s dětmi, aby naučili své děti zdravému způsobu života

pouhá hodina denně postačí k celkové proměně, jak po stránce fyzické tak i psychické.

věnujme našim dětem čas a naučme je, že zdravý způsob života je základním kamenem pro vyjímečně dlouhý život.